Drooniga kaardistamine

Drooniga kaardistamine võimaldab kiiresti ja kõrge resolutsiooniga kaardistada maakatte­tüüpe, hooneid, teid, ehitusobjekte, karjääre, põldusid jne. Maaameti aerofoto­grafeerimise intervall on olenevalt piirkonnast kuni 4 aastat, mis on liiga pikk aeg enamiku ülesannete täitmiseks. Lisaks kiirusele on drooniga kaardistamisel võimalik saavutada väga kõrge ruumilise resolutsiooniga tulemusi (näiteks piksli suurus 1 cm).

orto_vordlus

Ortofotomosaiigid

Drooniga kogutud pildi­materjalist toodetud ortofotomosaiigid võimaldavad operatiivselt ja täpselt kaardistada kõike, mis õhust nähtav:

 • hooned
 • teed
 • maakattetüübid
 • Maapealsete kontrollpunktide geograafiliste koordinaatide mõõtmine differentsiaal-­GNSS seadmega võimaldab saavutada väga täpset ortofoto­mosaiigi georefereerimist.

  Kõrgusmudelid

  Lisaks ortofotomosaiigile võimadab fotogramm-­meetriline aero­kaardistamine luua detailseid kõrgusmudeleid, mille täpsus tagatakse kontroll­punktide kolme­mõõtmeliste koordinaatide mõõtmisega differentsiaal-­GNSS seadme abil

  Kõrgusmudel võimaldab:

 • luua 3D kaarte
 • mõõta objektide kõrguseid
 • mõõta kuhjade mahtusid karjäärides ja ladustusplatsidel
 • Kõrgusmudeli punktipilvest on võimalik toota vastavalt projekti vajadustele nii maapinnamudeleid, samakõrgusjooni kui ka interaktiivseid 3D mudeleid

  dem

  lennusadam_169_690_iq40

  celsus drooniga kaardistamine 3D

  agri1_690

  Põllumajanduslik, metsanduslik kaardistamine

  Drooniga mõõdistamine võimaldab saada kiiret infot põllukultuuride seisundi kohta nii visuaalselt nähtavas kui ka lähisinfrapuna värvispektris:

 • kahjurid, patogeenid, umbrohud
 • taimede seisund, nt tärkamine, talivilja seisukord
 • kasv, saagikus
 • ilmast tingitud kahjud
 • Rakendused metsanduses:

 • tormikahjustuste kaardistamine
 • metsatööde järelvalve
 • puistu koosseisu kaardistamine
 • drooniga kaardistamine põllumajanduses celsus

  drooniga kaardistamine metsandus celsus

  Kõrgete objektide seisundi fotografeerimine

  Tornide, mastide, korstnate, katuste jm kõrgete ja raskesti ligipääsetavate ehitiste foto- ja video­dokumenteerimine võimaldab kiiresti ja soodsalt teostada seisundi hinnanguid renoveerimis­töödeks ja kindlustus­juhtumite jäädvustamiseks.

  korsten_690

  ehituse drooniga kaardistamine celsus aerofoto

  Ehitusobjektide aeromõõdistamine

  Georefereeritud ortofotomosaiigid ja kõrgusmudelid sobivad ehitustööde arengu jälgimiseks, ehitusjärelveks, GIS- ja CAD-kihtide operatiivseks uuendamiseks

  Geoinfosüsteemid, kartograafiatööd, andmeanalüüs

  Katrograafiatööd, ruumianalüüsid
  Veebikaardirakendused
  Vabavaralise geoinfosüsteemi QGIS juurutamine, konsultatsioonid, koolitus
  Andmeanalüüsid, andmete visualiseerimine

  Veebipõhised kaardirakendused

  Kaardirakenduste abil on võimalik drooniga kaardistamise tulemused ja muu geograafiline info muuta kergesti kättesaadavaks, lihtsalt kasutatavaks ja operatiivselt uuendatavaks. Brauseripõhiste kaardirakenduste kasutamine ei nõua GIS-alaseid eelteadmisi ega spetsiaalseid programme ja need töötavad ka nutiseadmetes.

  kaardirakendus celsus

  QGIS_690

  QGIS geoinfosüsteem

  QGIS on laialdaste kasutusvõimalustega vabavaraline GIS-platvorm. QGIS võimaldab luua, hallata ja analüüsida nii vektor- kui rasterandmeid, andmebaase ja veebiteenustest pärinevaid andmeid (WMS, WCF, WFS, OWS). QGIS on suurepäraste laiendusvõimalustega - saadaval on väga suur hulk tasuta lisamooduleid erinevate üldiste või ka väga spetsiifiliste GIS-ülesannete lahendamiseks. Lisaks sellel on võimalik programmeerida konkreetsete ülesannete täitmiseks spetsiifilisi lahendusi.

  QGIS on võimalik kasutusele võtta ilma igasuguste kuludeta. See on väga soodne võimalus väikestel ja keskmistel ettevõtetel, avaliku sektori asutustel ja mittetulundusühingutel võtta kasutusele GIS-platvorm ilma lisakuludeta.
  Celsus aitab juurutada QGIS-l põhinevat organisatsiooni GIS-platvormi:

 • andmete hoidmise ja haldamise struktuuri loomine
 • andmete viimine GIS-süsteemi
 • tööprotsesside väljatöötamine
 • kasutajate koolitus
 • QGIS2_690

  Andmeanalüüs

  Statistika, ühe- ja mitmemõõtmelised analüüsid, matemaatiline modelleerimine, andmekaeve, masinõpe, andmeaudit, andmete visualiseerimine, interaktiivsed graafikud ja veebipõhised andmeanalüüsi tööriistad

  Aerofoto ja -video

  Aerofoto ja video kinnisvarast, äriobjektidest, sündmustest
  Interaktiivsed panoraamid
  Virtuaaltuurid

  parnu_1500_IQ60

  © Celsus OÜ  celsus@celsus.ee  +372 5599 6551

   facebook.com/Celsus.ee